အင်တာနက်လင့်ခ်

ဒီရေတောဆိုင်ရာအထွေထွေအချက်အလက်များ

https://en.wikipedia.org/wiki/Mangrove

https://oceanservice.noaa.gov/facts/mangroves.html

https://www.conservation.org/stories/11-facts-you-need-to-know-about-mangroves

https://ocean.si.edu/ocean-life/plants-algae/mangroves

https://www.unesco.org/en/days/mangrove-ecosystem-conservation

https://inweh.unu.edu/online-mangroves-course/

https://wlc.unu.edu/courses/course-v1:UNU-INWEH+INWEH-07+2019/about

https://www.wetlands.org

https://www.globalmangrovewatch.org/

အပြာရောင်ကာဗွန်

https://en.wikipedia.org/wiki/Carbon_literacy

https://en.wikipedia.org/wiki/Blue_carbon

https://www.iucn.org/resources/issues-brief/blue-carbon

https://noc.ac.uk/science/under-the-surface/seagrass?gclid=Cj0KCQjwnf-kBhCnARIsAFlg4909NUA5n7fevj7tK4u8h4hSxXchj63yERZkxEtZGLJIrWi0DTsl1zMaAljWEALw_wcB

ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှုနှင့် ရာသီဉတုပြောင်းလဲခြင်းဆိုင်ရာ

Mangroves as a solution to the climate crisis

Education for Sustainable Development

High Integrity Nature-Based Carbon Offsetting is Vital in the Fight Against Climate Change

Dr.Arne Fjortoft
Secretary General,
Worldview International Foundation – WIF

https://en.wikipedia.org/wiki/Arne_Fj%C3%B8rtoft